כתובות וטלפונים פניות הציבור הצטרף לרשימת דיוור שאלות נפוצות ותשובות טיפים לצרכנות נבונה מידע לציבור מה חדש באתר
English
חיפוש


מאגרי מידע
מסמכי מדיניות
החלטות
הועדה המייעצת להסדרת הרגולציה על שוק השידורים
השידור הציבורי
הועדה לאסדרת שידורים מסחריים
עיצומים כספיים טלפוניה ואינטרנט
הוועדה לבחינת הפקות מקור בערוצים המסחריים
דו"חות ועדות
מצגות
רשימת הסכמים ואמנות בינלאומיות

רשימת נושאים שאינם בטיפול משרדנו

רשימת נושאים שאינם בטיפול משרדנו:
1. ביטול עסקה.
2. תיקון מכשירים סלולאריים ואיכות התיקון.
3. הטעיה בעת ביצוע עסקה.
4. הטעיה בפרסום .
5. חובות כספיים של מנוי.
6. מחלוקת על פרשנות של הסכם התקשרות.
7. הליך תלוי ועומד בפני ערכאה משפטית, לרבות הוצל"פ, או לאחר הכרעה שיפוטית.
8. אי הגעה או איחור טכנאי.
9. איכות שירות במרכזי שירות פרונטאליים.
10. דרישה לקבלת פיצוי מהחברה.
11. זיוף מסמכים או חתימות.
12. התקנת אנטנות סלולאריות.
13. קרינה מאנטנות סלולאריות.
14. דואר זבל.
15. זמני מענה למתן שירות טלפוני במוקדי שירות

רשימת דוגמאות לנושאים שאינם בטיפול משרד התקשורת:

למי ניתן לפנות הסבר נושאים
בעסקה פרונטאלית יש לפנות למועצה לצרכנות.

בעסקת רוכלות/מכר מרחוק (כגון רכישה טלפונית או באמצעות האינטרנט) יש לפנות לרשות להגנת הצרכן וסחר הוגן.
בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) התשע"א--2010 ניתן לבטל עסקה תוך 14 יום בתנאים הקבועים בתקנות אלה. התקנות אינן בתחום פיקוח של משרדנו שכן הן תקנות שהותקנו על פי חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981.
דוגמה לפנייה- הפונה רכש מכשיר סלולאר בחברת רט"ן, חתם על מסמכי ההתקשרות לקח את המכשיר ועשה בו שימוש (לעתים אף שימוש מועט). הפונה החליט שהעסקה אינה לרוחו והוא מבקש ביום המחרת לבטלה. החברה מסרבת לבטל את עסקת רכישת המכשיר מאחר שנעשה בו שימוש.
1. ביטול עסקה
המועצה לצרכנות שירות תיקונים לציוד תקשורת שנרכש מהחברות הוא שירות נילווה לשירות תקשורת וככזה, איננו מוסדר בחוק התקשורת או ברשיונות החברות. נושא זה מעוגן בתקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה) התשס"ו- 2006.
דוגמה לפנייה- הפונה רכש מכשיר בחברה והמכשיר התקלקל לאחר תקופה מסוימת שנעשה בו שימוש. המכשיר נבדק במעבדת השירות של החברה ונמצא שיש בו תקלה שלא נתנת לתיקון. הפונה טוען שחו"ד של המעבדה אינה נכונה וניתן לתקן את המכשיר. דוגמה נוספת לפנייה - הפונה טוען שבמכשיר יש תקלות חוזרות ונשנות והמעבדה של החברה לא מתקנת את המכשיר כראוי.
2 . תיקון מכשירים סלולאריים ואיכות התיקון
הרשות להגנת הצרכן וסחר הוגן לפי סעיף 2 לחוק הגנת הצרכן התשמ"א- 1981 חל איסור על הטעיה בכל עניין מהותי בעסקה. משרדנו איננו מפקח על חוק הגנת הצרכן ולכן פנייה לגבי הטעיה הנוגעת לעסקה אינה בתחום אחריותנו.
דוגמה לפנייה- לפונה הובטחו על ידי סוכן מכירות תנאי התקשרות מסוימים, הוא האמין לסוכן ,לא קרא את תנאי ההתקשרות וחתם על הסכם שכולל תנאים שונים ואף פחות טובים מאלה שסיכם בע"פ עם הסוכן לפני שחתם.
3 . הטעיה בעת ביצוע עסקה
הרשות להגנת הצרכן וסחר הוגן סעיף 7(א) לחוק הגנת הצרכן התשמ"א- 1981 מסדיר את נושא האחריות להטעיה בפרסומת. חוק הגנת הצרכן אינו באחריות משרדנו.
דוגמה לפנייה- הפונה מלין שהחברה פרסמה שקיימת חבילת התקשרות מסוימת. בעקבות הפרסום נייד הפונה את המספר מחברה מתחרה לחברה המפרסמת. כאשר בקש לממש את העסקה כפי שפורסמה, התברר לו שבפרסום היו פרטים מטעים
4 . הטעיה בפרסום
הרשות להגנת הצרכן וסחר הוגן פנייה מסוג זה היא בנושא "מחלוקת מסחרית" (סכסוך כספי) בין החברה לפונה ולא עוסקת בהפרה של רישיון החברה או חוק התקשורת על תקנותיו. על כן המקום ליישב מחלוקת כזו אינו במסגרת סמכויות המשרד .
דוגמה לפנייה- הפונה לא פרע את חיוביו השוטפים בגין שימוש במכשיר, החברה שלחה התראות חוזרות ולאחר שלא הגיב העבירה את התיק לגבייה באמצעות עוה"ד של החברה. הפונה מבקש שנעזור לו להפחית את סכום החוב.
5 . חובות כספיים של מנוי
בית משפט משרד התקשורת אינו מכריע במחלוקות אזרחיות בין המנויים והחברות. ככל שקיימת טענה של הפרת ההסכם על ידי החברה, והחברה טוענת שהיא מקיימת את ההסכם ככתבו וכלשונו. כאמור, משרדנו עוסק בפיקוח על הוראות הרישיון והחוק ואינו נותן פרשנות להסכמים בין החברות ללקוחותיהן.
דוגמה לפנייה- הפונה טוען שעל פי תנאי ההסכם המכשירים שקיבל היו ללא תשלום. החברה לעומת זאת טוענת שעל פי תנאי ההסכם המכשירים בתשלום.
 6 . מחלוקת על פרשנות של הסכם התקשרות
בית משפט על מנת שלא לפגוע בהליך משפטי ולא לקבל החלטה שסותרת הליך שמתנהל או שיש בגינו הכרעה שיפוטית, המשרד אינו מתערב במקרים בהם קיים הליך תלוי ועומד בפני ערכאה משפטית, לרבות הוצל"פ, או לאחר הכרעה שיפוטית. ישנה חשיבות לשמור על הפרדת רשויות ולכבד ערכאה משפטית שדנה באותו עניין.
דוגמה לפניה- הפונה מציין בפנייתו שהגיש תביעה כנגד החברה בבית המשפט או שנפתחו נגדו הליכי הוצאה לפועל או שקבל פס"ד ופסה"ד אינו לרוחו.
7 . הליך תלוי ועומד בפני ערכאה משפטית, לרבות הוצל"פ, או לאחר הכרעה שיפוטית
המועצה לצרכנות סעיף 18א לחוק הגנת הצרכן התשמ"א- 1981 מסדיר בין היתר פיצוי בלא הצורך בהוכחת נזק בשל איחור טכנאי מעבר למועד שנקבע בחוק. חוק זה אינו בפיקוח משרדנו.
דוגמה לפנייה- הפונה קבע עם חברה ביקור של טכנאי לשם תיקון האינטרנט והטכנאי לא הגיע במועד שנקבע. הפונה מעוניין בפיצוי על פי חוק הגנת הצרכן.
8 . אי הגעה או איחור טכנאי
בית משפט הרשיונות אינם מסדירים את נושא איכות שירות במרכזי שירות פרונטאליים. לכן משרדנו אינו מפקח על איכות השירות במוקדי השירות הפרונטאליים. אנו מאמינים שככל שהמשרד יפעל להגברת התחרות בין החברות בתוקף תפקידו כמי שמסדיר את השוק, כך תעלה איכות השירות גם במוקדים אלה.
דוגמה לפנייה- הפונה מלין שחיכה שעות בתור לקבלת שירות ושנציג החברה דבר בחוצפה ולא הסכים להזדהות.
9 . איכות שירות במרכזי שירות פרונטאליים
בית משפט למשרדנו אין סמכות להכריע בעניין כזה ובודאי לא לחייב את החברה לפצות את הפונה לקבוע את עצם קיומו של נזק או את גבהו.
דוגמה לפנייה- הפונה טוען שעקב התנהלות לקויה של החברה הוא זכאי לפיצויים מאחר והפסיד ימי עבודה וההתנהלות האמורה גרמה לו עגמת נפש
10 . דרישה לקבלת פיצוי מהחברה
משטרת ישראל זיוף מסמכים או חתימות מהווה עבירה פלילית שבגינה ניתן להגיש תלונה למשטרת ישראל על מנת שתחקור את הנוגעים בדבר ושתמליץ במקרה הצורך על הגשת כתבי אישום פליליים.
דוגמה לפנייה- הפונה טוען שלא חתם על הסכם ההתקשרות ושחתימתו זויפה על ידי אדם אחר.
11 . זיוף מסמכים או חתימות
הרשות המקומית, המשרד להגנת הסביבה נושא התקנת אנטנות סלולאריות איננו בתחום אחריותו של משרדנו, אלא בתחום אחריותם של המשרד להגנת הסביבה והרשות המקומית (עירייה, מועצה מקומית, מועצה אזורית) ובהתאם לחוקי התכנון והבניה.
דוגמה לפנייה- הפונה מלין על כך שגילה להפתעתו שבבנין מגורים הסמוך למעונו מתקינה חברת סלולר אנטנה.
12 . התקנת אנטנות סלולאריות
המשרד להגנת הסביבה נושא קרינה מאנטנות סלולאריות אינו בתחום אחריות משרדנו אלא בתחום אחריותו של המשרד להגנת הסביבה. ניתן לפנות אליו 13. קרינה מאנטנות סלולאריות
בית משפט לפי סעיף 30 א לחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ"ב-1982 חל איסור על משלוח הודעות פרסומת באמצעות מסרון, דואר אלקטרוני, פקסימיליה ומערכת חיוג אוטומטית ללא הסכמה מראש של הנמען. אם נשלח דבר פרסומת ביודעין באופן האמור לעיל, בסמכות בית המשפט בלבד (ולא בסמכות משרדנו) לפסוק בשל הפרת חוק התקשורת פיצויים, ללא הוכחת נזק, בסכום של עד 1000 ש"ח בגין כל הודעה ששלח המפרסם לנמען. 14. דואר זבל 
המועצה הישראלית לצרכנות החל מתאריך 12/12/2012 נכנסו לתוקף תקנות הגנת הצרכן (מתן שירות טלפוני)התשע"ב-2012. התקנות קובעות שחובה על העוסק לאפשר לצרכן שהתקשר למוקד טלפוני המטפל בלקויים ופגמים, להשאיר הודעה מוקלטת, כאשר זמן ההמתנה לקבלת מענה אנושי עולה על 3 דקות. כן נקבעה חובה על העוסק, לחזור לצרכן במענה אנושי לא יאוחר משלוש שעות ממועד השארת ההודעה. במקרה בו השאיר הצרכן הודעה פחות משעתיים לפני תום יום העבודה, רשאי העוסק לחזור לצרכן במענה אנושי ביום העבודה הבא של העוסק ולא יאוחר משלוש שעות ממועד יום העבודה. התקנות אינן חלות במקרה שבו קיים לקוי או פגם מערכתי כללי באספקת השירותים שהוא לפחות בפריסה אזורית ואינו מאפשר קיום התקנות ובלבד שהעוסק יודיע בהודעה מוקלטת, מהו האזור שבו קיים ליקוי או פגם ומהו המועד המשוער לתיקונם.
דוגמה לפנייה: לפונה ישנה תקלה בקו הטלפון ביום א' בשעה 10.00, הוא מתקשר לבעל הרשיון וזמן ההמתנה הוא מעל 3 דקות. הפונה יוכל להשאיר הודעה מוקלטת ובעל הרשיון מחויב לחזור אליו עד השעה 13.00.
15. זמני מענה למתן שירות טלפוני על ידי מוקדי שירות  

 

תנאי שימוש | אודות האתר | מפת אתר | פורטל השירותים והמידע של ממשלת ישראל | RSS
תאריך עדכון אחרון: 
מתאים לרזולוציה 800x600 ודפדפנים Chrome ,Explorer, ו-FireFox
כל הזכויות שמורות © 2018 מדינת ישראל