כתובות וטלפונים פניות הציבור הצטרף לרשימת דיוור שאלות נפוצות ותשובות טיפים לצרכנות נבונה מידע לציבור מה חדש באתר
English
חיפוש


מאגרי מידע
מסמכי מדיניות
החלטות
הועדה המייעצת להסדרת הרגולציה על שוק השידורים
השידור הציבורי
הועדה לאסדרת שידורים מסחריים
עיצומים כספיים טלפוניה ואינטרנט
הוועדה לבחינת הפקות מקור בערוצים המסחריים
דו"חות ועדות
מצגות
רשימת הסכמים ואמנות בינלאומיות

טלפוניה ואינטרנט

 

פונה נכבד/ה הינך מתבקש/ת לקרוא בעיון את ההנחיות המפורטות להלן ולפעול בהתאם:

משרדנו בוחן תלונות המגיעות אליו כנגד חברות תקשורת על פי אמות מידה של עמידה או אי-עמידה בהוראות חוק התקשורת, התשמ"ב - 1982, תקנות התקשורת והרישיונות של החברות. ככל שנושא הפנייה אינו מוסדר בהוראות האמורות, או שהשירות אינו בגדר שירות "בזק" (תקשורת) , משרדנו אינו מפקח עליו. לכן, כל פנייה בנושא כזה לא תטופל על ידי משרד התקשורת.

הפניות שאינן בטיפול משרדנו:

א. שירותי תיקון ו/או ביטוח לציוד קצה (אחריות ושירות לאחר מכירה);

ב. אי הגעה או איחור טכנאי;

ג. הטעיה בעת ביצוע עסקה;        (לדוגמה- אי שקיפות מצד נציג החברה או אי קיום הבטחה)

ד. ביטול עסקה;                       (כשהביטול תוך 14 יום מביצוע העסקה)

ה. מחלוקת חוזית / מסחרית עם בעל הרישיון.  (לדוגמה-חשבונות שאינם תואמים את הסכם ההתקשרות)

*שים לב

עליך לוודא שמיצית את השלבים הבאים :

א- פנית תחילה לחברה המספקת את השירות  (במידה ולא יש לפנות - למדור פניות הציבור בחברה ולקבל את תשובתם לפני פניה אלינו)
ב- קיבלת מענה מהחברה שברצונך לערער עליו בפני משרדנו

ג- בטרם תמלא את פרטי פנייתך הנך מתבקש לעיין במדור 'שאלות נפוצות ותשובות' ולוודא שהמידע הדרוש לך אינו מופיע במדור זה.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

בנושאים "טלפוניה סלולרית וקווית" ו- "אינטרנט ותקשורת נתונים" ניתן לפנות בדרכים הבאות:
א. דואר רגיל - משרד התקשורת, רח' אחד העם 9, תל-אביב 61290, תחום פיקוח על השירות לצרכן
ב. פקסימיליה - 03-5198106
ג. טלפון - 03-5198231
ד. דואר אלקטרוני - pnyot@moc.gov.il

הערה: השימוש בכתובת הדואר האלקטרוני מיועד רק למי שמעוניין לצרף לפנייתו מסמך כלשהו (כגון: חשבון טלפון, מכתב שהגיע לידי הפונה וכד'). אחרת, יש לעשות שימוש בטופס המקוון.

תנאי שימוש | אודות האתר | מפת אתר | פורטל השירותים והמידע של ממשלת ישראל | RSS
מתאים לרזולוציה 800x600 ודפדפנים Chrome ,Explorer, ו-FireFox
כל הזכויות שמורות © 2018 מדינת ישראל