כתובות וטלפונים פניות הציבור הצטרף לרשימת דיוור שאלות נפוצות ותשובות טיפים לצרכנות נבונה מידע לציבור מה חדש באתר
English
חיפוש


מאגרי מידע
מסמכי מדיניות
החלטות
הועדה המייעצת להסדרת הרגולציה על שוק השידורים
השידור הציבורי
הועדה לאסדרת שידורים מסחריים
עיצומים כספיים טלפוניה ואינטרנט
הוועדה לבחינת הפקות מקור בערוצים המסחריים
דו"חות ועדות
מצגות
רשימת הסכמים ואמנות בינלאומיות

שאלות בנושא "ספאם" (דואר זבל) והטרדות

 


"חוק הספאם" - לקראת כניסת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח – 2008 ("התיקון ") לתוקף

לנוסח התיקון לחץ כאןראשית דבר:

תחילה יובהר כי משרד התקשורת אינו נותן ייעוץ משפטי פרטני בעניין חוקים שבתחום פעילותו; אשר על כן, אין לראות בהערות הכלליות כמפורט להלן, משום ייעוץ משפטי פרטני. כמו כן, אין באמור להלן כדי לחייב את משרד התקשורת או ליצור זכויות או חובות שאינן מעוגנות בדין. ההוראות המחייבות לעניין הנושאים המוזכרים להלן, הן ההוראות הכלולות בחקיקה כנוסחה מעת לעת. בכל מקום שבו קיימת סתירה בין האמור להלן לבין הדין, יחולו הוראות הדין.

תנאי שימוש | אודות האתר | מפת אתר | פורטל השירותים והמידע של ממשלת ישראל | RSS
תאריך עדכון אחרון: 
מתאים לרזולוציה 800x600 ודפדפנים Chrome ,Explorer, ו-FireFox
כל הזכויות שמורות © 2018 מדינת ישראל